Privacy & cookies

Privacy Policy

Vitaal trainer respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat dit vertrouwelijk wordt behandeld. Vitaal trainer heeft een beleid ingevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vitaal trainer wil met behulp van deze Privacy Policy ("Privacy Policy") u voorzien van informatie rondom de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens en toestemming
Met ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie of informatieonderdelen bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals:

 • contactsgegevens, zoals de naam van uw bedrijf, uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
 • aankoopgegevens, zoals uw bankgegevens en uw aankopen.

Met behulp van deze gegevens kan Vitaal trainer haar klanten direct dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal Vitaal trainer uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit vereist is, zullen wij hier afzonderlijke toestemming voor vragen.

2. Het moment van inzamelen
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld, in het bijzonder wanneer u op de website van Vitaal trainer surft, wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u diensten en overeenkomsten aangaat, wanneer u zich ergens voor registreert en wanneer u contact met ons opneemt voor vragen, klachten, etc.

3. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Vitaal trainer voor verschillende doeleinden verzameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u:
  • voor het beantwoorden van uw vragen;
  • om u te voorzien van producten of voor de uitvoering van diensten die u bij ons hebt aangevraagd.
 • Voor onze bedrijfsbelangen:
  • voor het verbeteren van onze producten of diensten en uw ervaringen op de Vitaal trainer website;
  • voor het versturen van nieuwsbrieven over onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruikmaking van de link "uitschrijven" onderaan elke e-mail correspondentie uit te schrijven op deze nieuwsbrieven. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar: info@vitaaltrainer.nl;
  • voor onze overige marketingsdoeleinden.
 • Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen voor de doeleinden waarvoor u toestemming geeft.

4. Verstrekking derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen en verwerken, voor doeleinden zoals hiervoor beschreven, met derde partijen die in onze opdracht opvolging geven aan uw registratie, bestelling of verzoek.

5. Beveiliging
Vitaal trainer heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsmede om verlies en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

6. Cookies
Vitaal trainer maakt gebruik van cookies op de wijze beschreven in ons cookiebeleid op de website, zie hieronder.

7. Gegevensopslag
De persoonsgegevens, die Vitaal trainer van u heeft verkregen, worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de transactiedata na zeven jaar zullen verwijderd.

8. Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage. U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, dan geven wij - op uw verzoek - u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
 • Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@vitaaltrainer.nl.

Indien u contact wilt opnemen met Vitaal trainer in verband met het bovenstaande, dan kan dat via de onderstaande link of via het onderstaande adres. Vermeld dan om welke persoonsgegevens het gaat. Voeg hierbij ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, zodat we kunnen nagaan of de gevraagde wijzigingen toegestaan zijn. Uw verzoek zal door Vitaal trainer overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.

Vitaal trainer
De Bolder 1
2224 RZ Katwijk
info@vitaaltrainer.nl
Tel: 06-14364491
Nederland

Cookiebeleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer bij bezoek aan onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een goede functionele werking van de website. Andere cookies zorgen ervoor dat we anoniem kunnen zien waar bezoekers op klikken (statistieken) zodat we de website zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. Wij slaan geen persoonlijke informatie op.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies geplaatst door Vitaal trainer: Middels deze cookies houden we bij of een bezoeker is ingelogd en wat er in het winkelmandje is geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de website.
 • Analytische cookies geplaatst door Google: Via Google Analytics houden we statistieken bij om te analyseren hoe bezoekers op de website reageren, met als doel de website te optimaliseren. Er is een verwerkersovereenkomst aangegaan en er worden bij het verzamelen van de data géén persoonsgegevens opgeslagen.

©2019 Vitaal Trainer Proclaimer Privacy & cookies

Webontwikkeling: 2nd Chapter